Smith Rock State Park in Oregon, USA

Smith Rock State Park in Oregon, USA

Smith Rock State Park in Oregon, USA
#canyon, #hiking, #United States, #Tourism, #Estados Unidos