Lovely courtyard in Sidi Bou Said, Tunisia

Lovely courtyard in Sidi Bou Said, Tunisia

Lovely courtyard in Sidi Bou Said, Tunisia
#tunis, #mediterranean, #Architecture, #tunisie, #Afrique