Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India

Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India

Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India
#Madhya Pradesh, #Khajuraho, #travel, #temple, #Architecture