Glavni trg Square in Maribor, Slovenia

Glavni trg Square in Maribor, Slovenia

Glavni trg Square in Maribor, Slovenia
#travel, #colonnade, #Tourism, #place, #slovenija